Nieuwsgierig?

Waarom kiezen kinderen en ouders voor onze school?

 • Centraal gelegen, vlot bereikbare en gezellige school.

 • Iedereen kent elkaar.

 • Leuke, ruime speelplaats met heel veel mogelijkheid tot het spelend leren, ontdekken, bewegen,...

 • Tal van picknicktafels waar kinderen buiten kunnen werken, lezen, tot rust komen,...

 • Vlot contact met de leerkrachten en/of de directie. mogelijk.

 • Vriendjes uit de buurt.

 • Tal van werkgroepen waar je als ouder mee kan participeren.

 • Ruime, kleurrijke klassen met aangepast speel– en leermateriaal.

 • Kleuterklassen op gelijkvloers met een buitendeur naar de zuidgerichte speeltuin en zandbak. Zo kan er binnen en buiten gewerkt worden.

 • Zeer goed uitgebouwde voor- en naschoolse opvang, dit in samenwerking met de gemeentelijke dienst (IBO). Ook tijdens de vakantiedagen kunnen de kinderen hier terecht.

 • Tal van stevige kleuterfietsen in verschillende modellen en groottes. Ideaal om te leren fietsen.

 • Connecting Children: ICT verhaal van de scholengemeenschap Bewonderwijs. Kinderen leren media inzetten op een zinvolle en verantwoorde manier.

 • Voor alle kinderen van de lagere school is er een Chromebook beschikbaar in de klas.

 • Aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind.

 • Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die het kind maakt.

 • Goede samenwerking met CLB, logo, kinesisten en andere buitenschoolse diensten.

 • Er wordt op een positieve, gestructureerde manier lesgegeven door een enthousiast team van leerkrachten

Wanneer kan mijn kind starten?

Peuters mogen enkel instappen op vastgelegde instapdata als ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maand hebben bereikt.

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool.


Instapdagen:

– de eerste schooldag na de zomervakantie

– de eerste schooldag na de herfstvakantie

– de eerste schooldag na de kerstvakantie

– op de eerste schooldag van februari

– de eerste schooldag na de krokusvakantie

– de eerste schooldag na de paasvakantie

– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag


Bereken hier de instapdatum voor jouw kleuter.


Alle andere kinderen kunnen elke dag van het jaar instappen.

Zijn er wachtlijsten om te kunnen instappen in de peuterklas?

Nee, in de Middelkerkse Vrije Basisscholen is er momenteel geen capaciteitsprobleem.

Wij hebben een zee aan ruimte voor elk kind binnen onze bestaande infrastructuur.

Wanneer kan ik de school eens komen bezoeken?

Heel het jaar door ben je welkom op onze school om eens een kijkje te nemen. We nemen jullie met plezier mee door en rond de school. Zo kan je proeven van de sfeer. Tijdens de rondleiding geven we uitleg over de schoolwerking. In september is er een welkomavond voor de ouders van alle reeds ingeschreven en nieuwe kinderen. Je kunt er bij de leerkrachten terecht met al je vragen.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven in de school?

U kunt uw kind elke dag komen inschrijven. Breng zeker de Kids ID of ISI+ mee, want wij hebben het rijksregisternummer nodig.

We zijn dagelijks open van 8u tot 16u15. Indien niemand aanwezig is, kunt u de directeur telefonisch contacteren op 059 30 19 39 of 0483 225 444 of directie.stjomi@bewonderwijs.be.

Je kan ook je kind inschrijven via deze website.

Is er voor- en naschoolse opvang?

Ja, dat is er zeker.

Jullie zoon/dochter kan opgevangen worden van 6u30 tot 19u30u.

De gemeentelijke IBO zorgt al voor opvang van 6u30 tot 8u.

De school zelf zorgt voor opvang van 7u45 tot de lessen beginnen om 8u45.

Na school kan jullie zoon/dochter terecht in de IBO en dit tot 19u30.

Meer info over de IBO?

Hoe ziet de verdeling van de klassen er uit?

Onze kleutertjes zitten verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. We werken met een flexibele organisatie zodat we jaarlijks de werking kunnen afstemmen op de noden van de klassen.

In de lagere school organiseren we het onderwijs gespreid over 6 leerjaren.

Zowel in kleuter- als lagere afdeling is er zorgwerking voorzien.

Gaan de kinderen soms op uitstap?

We trekken er met de kinderen dikwijls op uit. Dit kan gaan van kleine uitstapjes dicht in de buurt tot grotere en langere uitstappen wat verderop. Een greep uit de mogelijkheden: bezoek aan de plaatselijke bakker, slager, wandeling door de gemeente, met de (lijn)bus naar Oostende, naar de zee, naar het bos, op schoolreis, bezoek aan de markt, naar de film, naar de bib,...

Voor onze uitstappen maken we gebruik van de (lijn)bus, vervoer met ouders en/of grootouders of gaan we gewoon te voet op stap.

We beperken de onkosten sowieso tot de jaarlijkse maximumfactuur.

Krijgt mijn kind ook sportlessen?

Als bewegingsgezinde school vinden we het van groot belang dat kinderen heel wat bewegingskansen krijgen.

 • Onze speelplaats biedt een zee van ruimte waar kinderen zich op heel wat vlakken kunnen ontwikkelen. Kruipen, springen, fietsen, lopen, klimmen, slingeren, balspelen... horen er elke dag bij.

 • Elke week krijgt elk kind twee uur bewegingsopvoeding op school! Onze school beschikt over een polyvalente, up-to-date sportzaal. Ieder kind krijgt hier de kans om op maat gerichte sportlessen te volgen.

 • Er worden in onze ruime infrastructuur ook bewegingstussendoortjes gedaan als afwisseling tussen verschillende activiteiten.

 • Het derde kleuter, 1ste en 2de leerjaar zwemmen elke week het hele jaar door. Vanaf het derde leerjaar organiseren we zwemlessen tijdens gerichte periodes. De toegang tot het zwembad en het busvervoer zijn momenteel volledig gratis.

Hoe weet ik wat er in klas en op school gebeurt?


 • Elke morgen worden de kinderen verwelkomd aan de deur. Wie een vraagje, bezorgdheid,... heeft, kan dit communiceren. Mocht u niemand kunnen bereiken, klop gerust aan bij het secretariaat!

 • 's Avonds worden de kinderen afgehaald op de voorziene zone op de speelplaats. Dit geeft iedereen de kans om indien nodig de leerkracht te spreken.

 • Via het heen- en weerschriftje of -mapje of het agenda van uw kleuter of van de lagere schoolkinderen kan er ook een vraag gesteld worden.

 • Onze kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar benutten ook een gesloten en veilige Facebookpagina. Hier vind je heel wat activiteiten en informatie over het klasleven.

 • Via de foto's op de facebookpagina en/of website van de school kan je ook proeven van wat er zich op school afspeelt.

 • Elke leerkracht heeft ook een mailadres waar je iets kan vragen. Het is belangrijk dat ook jullie jullie mailadres delen met secretariaat en klasleerkracht.

 • Voor de kerstvakantie en zomervakantie is er een oudercontact voor alle ouders.

 • Zo nodig kan er in bepaalde situaties een afspraak gemaakt worden met de leerkracht, directeur of zorgcoördinator.

 • Elke klas heeft bij de start van het schooljaar een infoavond waar het reilen en zeilen van de klaswerking uit de doeken wordt gebracht.

 • Via de directeur en het secretariaat vertrekt al het mailverkeer (brieven en nieuwssnippers van de directeur, ouderraad en leerkrachten) naar de ouders.

 • Wens je uitdrukkelijk een berichtje te delen met de directeur, richt u dan tot directie.stjomi@bewonderwijs.be.

 • Voor eerder administratieve berichten, richt je een mail tot info.stjomi@bewonderwijs.be.

Zorg op school. Wat houdt dat in?

 • Elk kind is uniek en verdient onderwijs op maat en een passende vorming binnen de mogelijkheden van de school.

 • Net als in het gezin zorgen wij met een groot hart voor elk kind.

 • Deze zorg wordt gedragen door het hele schoolteam.

 • Ons team bezit de expertise om te kijken en te luisteren naar de noden van het kind.

 • De leerkrachten scholen zich continu bij.

 • Vanaf het peuter tot eind de lagere school volgen we de kinderen op en wordt er ingespeeld op eventuele zorgen en noden. Onze zorgcoördinator is hier de contactpersoon en moderator.

 • Zowel in het kleuter als in het lager zijn er vaste oudercontacten om de groei van de kinderen te bespreken. We doen dit a.d.h.v. onze observaties en rapporten. We bekijken het kind in zijn totaliteit. Niet alleen kennis speelt een rol.

 • De zorg wordt gedragen door een team van mensen. We werken samen met externen, waaronder logopedisten, kiné, revalidatiecentra, CLB, ondersteuners van het netwerk, Katrol,...

 • Zorg start bij het zorgzaam omspringen met mekaar met wederzijds respect en in een open communicatie.

Wat kost het om mijn kind naar school te laten gaan?

 • Alle materialen, boeken, schriften, schrijfgerei worden gratis aangeboden.

 • Als school maken we optimaal gebruik van de diensten die de gemeente Middelkerke aanbiedt. Zo worden er geregeld activiteiten georganiseerd waarop we intekenen. Voorbeelden: activiteit in functie van de jeugdboekenweek, sportactiviteiten, kinderfilm, theatervoorstelling,… Allemaal gratis!

 • De toegang en het busvervoer voor de zwemlessen zijn momenteel gratis. We krijgen hiervoor subsidies van de gemeente Middelkerke.

 • Als er met de klas een uitstap gemaakt wordt, dan proberen we dit zoveel mogelijk met de bus, te voet, met de fiets en ouders/grootouders te organiseren.

Wat betaal je als ouder?

 • De maaltijden op school.

 • Jaarlijks de schoolreis en een deel van de uitstappen. Dit altijd binnen de maximumfactuur.

Vanuit de overheid ontvangen ouders een groeipakket. De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin, de leeftijd en de gezinssamenstelling bepalen wie er in aanmerking komt. Meer informatie hierover vindt u op de website www.studietoelagen.be. Het groeipakket wordt sinds het schooljaar 2020-2021 automatisch toegekend.

Kan ik als ouder een handje toesteken op school?

 • Elke ouder, grootouder en sympathisanten zijn welkom om te helpen. Dit kan gaan van het meedenken aan projecten tot het uitvoeren ervan.

 • Jaarlijks zijn er tal van activiteiten waarvoor we ieders hulp kunnen gebruiken. Iedereen wordt daarvoor uitgenodigd. Op die manier kan je altijd beslissen of je al dan niet kan participeren. Dit is zeker geen verplichting, wel een dankbare zaak voor ons schoolteam en onze kinderen.

 • Naast de vele helpende handen hebben we de oudervereniging. Wie graag lid wil zijn, kan zich wenden tot de directeur of de voorzitters van de ouderraad. Zij geven jullie graag een woordje uitleg.

Wekelijks kunnen we hulp van onze leesouders en -grootouders, sportpapa's en sportmama, ... gebruiken!

 • Iedere school heeft ook een schoolraad. Deze raad heeft advies- en overlegbevoegdheid. Er zijn drie geledingen: ouders, personeel en de lokale gemeenschap. Om de vier jaar worden er verkiezingen georganiseerd. De raad komt drie keer per jaar samen.