Onze visie en pedagogisch project

Hier gaan en staan we voor!

STEEDS IN BEWEGING. Samen groeien voor morgen!

We doen dit:

1. vanuit een schooleigen christelijke identiteit in dialoog met andere culturen

2. met een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

3. met inzet van een doeltreffende didactische aanpak en in een stimulerend

opvoedingsklimaat

4. met aandacht voor de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

5. werkend als gemeenschap en als organisatie

Onze invalshoeken zijn hierbij:

Zinvol leren en leven.

In dialoog en met eerbied voor iedereen.

Niemand valt uit de boot.

Vakkundig.

Overtuigd van onze groeikracht.

Liefdevol voor iedereen om ons heen.

&

Levensecht leren.

Eerlijkheid.

Ruimte voor verandering.

Een leven lang.

Nooit opgeven.


Leven met oog en oor voor elkaar.

Een weg zoekend naar zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

Verfrissend en vernieuwend.

Een toffe school.

Navigerend in een kleurrijke wereld.

&

Geloven in sterke waarden.

Elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Liefdevol met iedereen om ons heen.

Open voor geloof in wat ons overstijgt.

Vriendelijke en respectvolle houding.

Een warm hart.

Nooit “af”.


Ons schoollied

- Dromen mag nog!


Een toffe school

Daar dromen we van,

Een toffe school

Daar dromen we van.

Ik wil een deeltje van die school zijn.

Een toffe school daar dromen we van.


We maken tijd

Om mens te zijn.

We maken tijd

om mens te zijn.

Ik wil een hele fijne mens zijn.

In mijn school

Daar kan ik dat.


We spreken zus,

We spreken zo.

Van één tot zes daar is het KNAL.

Ik wil een deeltje van de vonk zijn.

Opdat het schooljaar

KNAL zou zijn.


Soms gaat het mis,

’t is soms niet leuk,

’t gaat helemaal fout

Zonder dat we ’t wensen.

Toch geven we zomaar niet op.

In een toffe school

Daar bouwt men voort.


Een toffe school

Daar dromen we van.

Een toffe school

Daar dromen we van.

Ik wil een deeltje van die school zijn.

Een toffe school

Daar bouw ik aan mee.


naar de Negro Spiritual “Oh, when the Saints go marchin’ in”

tekstbewerking G.H. – 1 mei 1992 + schooljaarstart 2013-2014 St.-Jozef Middelkerke > variabel