Schoolreglement

versie STJOMI 2022-2023 schoolreglement gewoon basisonderwijs .pdf