Schoolraad

De schoolraad denkt mee

De schoolraad is geen oudervereniging maar ze denkt wel mee over en overlegt hoe de school voor onze kinderen leerrijk kan uitgebouwd worden . Dit kan via advies en overleg met het schoolbestuur, welke de eindverantwoordelijkheid blijft dragen.

Wenst u als ouder een vraag te stellen over de schoolwerking in het belang van alle kinderen, dan kan u zich wenden tot de verkozen leden.

Wat zijn de bevoegdheden van de schoolraad?

  1. Recht op informatie

  2. Communicatie- en informatieplicht van de schoolraad

  3. Adviesbevoegdheid

  4. Overlegbevoegdheid meer info in de omzendbrief GD/2004/03

Kiesreglement

  1. Het kiesreglement voor de oudergeleding

  2. Kandidaatstelling oudergeleding – brief


Verslagen schoolraad

*schoolraad verslag juni 2021

*schoolraad verslag 27 september 2021

Verdere verslagen zijn ter inzage in het secretariaat.