Een school die ademt met het hart.

Welkom op onze school

Wij  zijn blij  je  als  partner  te  verwelkomen.  Onze  school wil  een  plek  zijn  waar  je  kind  ongestoord  kan  opgroeien, leren  en  ervaren.  Samen  staan  we  in  voor een  zo  optimale  en  volledige  ontwikkeling  van  je  kind. We  hopen  op  een  positieve,  respectvolle  en duurzame  samenwerking! 

Laten  we  samen  stappen  zetten om  te  leren,  te  groeien,  om  jouw persoonlijkheid  en  talenten  verder  te  ontplooien, om  te  leren  zorg  dragen  voor  jezelf  en  elkaar,  om een  plaatsje  te  bouwen  in  onze  samenleving,  …  Laten we  de  wereld  samen  ontdekken!

Onze blikvangers:

*aandacht voor kwaliteitsvol onderwijs

*stevige basis voor de toekomst

*een warme school, een ‘thuis’ voor elk kind

*in dialoog en met openheid vanuit onze christelijke inspiratie voor vele waarden en culturen