Een school die ademt met het hart.

Welkom op onze school

Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking!

Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … Laten we de wereld samen ontdekken!

Onze blikvangers:

*aandacht voor kwaliteitsvol onderwijs

*stevige basis voor de toekomst

*een warme school, een ‘thuis’ voor elk kind

*in dialoog en met openheid vanuit onze christelijke inspiratie voor vele waarden en culturen